HVA MEDLEMSKAP BETYR

Det sendes ut en innbydelse til den e-postadressen du registrerte deg med. I brevet finner du informasjon om undersøkelsens lengde, sammen med en link som tar deg videre til undersøkelsen. Der må du svare på en rekke spørsmål, og svarene dine sammenlignes deretter med svar fra alle de andre som har deltatt. Du kan sette undersøkelsen på pause når du vil, og fortsette besvarelsen senere. Vanligvis er undersøkelsene 5–10 minutter lange.

Undersøkelsene kan handle om mange forskjellige ting. Du kan for eksempel få mene noe om din favorittiskrem, svare på hva som er bra eller dårlig med en hjemmeside, eller bare assosiere fritt hva slags følelser et varemerke gir deg.