DINE DATA

Mange takk for din interesse i Nordic Panel. Ved å være medlem i Nordic Panel får du mulighet til å utgjøre en virkelig forskjell og påvirke viktige beslutninger, ikke bare hos oss i Nepa, men også i andre selskaper. Det er gratis å være medlem i Nordic Panel. Du er ikke forpliktet til å delta, men kan hjelpe oss med å bli bedre på et frivillig grunnlag – noe vi setter stor pris på. Velkommen til Nordic Panel!

Vi vil gjøre deg oppmerksom på hvilke datatyper som vi og andre selskaper kan innhente om deg. Avhengig av valgene du treffer, har vi mulighet til å innhente to typer data om deg:

1. PANELPROFILDATA
2. FORSKNINGSDATA

Disse datatypene er beskrevet nedenfor.

1. PANELPROFILDATA

Panelprofildata brukes til å administrere Nordic Panel og sende invitasjoner om undersøkelser. Nepa kan også – via en behandler eller underbehandler – håndtere panelprofildata for å la andre selskaper invitere deg til å delta i undersøkelser. I disse situasjonene deles ingen panelprofildata som kan kobles til en person, med disse selskapene.

Paneleiers personvernregler gjelder ved håndtering av panelprofildataene dine

Når du oppretter en konto hos Nordic Panel, inngår du en avtale med Nepa. Nepa er den behandlingsansvarlige, og derfor vil vi informere deg om hvilke typer panelprofildata med tilknytning til deg, som vi lagrer.

1A. Registreringsdata
2A. Bakgrunnsdata

Opplysningene du oppgir ved registrering (registreringsdata), og svarene du oppgir på spørsmålene du kan besvare når du logger inn til panelkontoen din (bakgrunnsdata), hjelper oss og andre selskaper med å være mer relevante når det gjelder hvilke undersøkelser vi inviterer deg til. Nedenfor er en kort beskrivelse av de ulike datatypene.

1A. Registreringsdata

Ved registrering oppgir du e-postadressen din og besvarer et par relevante spørsmål fra oss. Denne informasjonen er nødvendig for å sende deg undersøkelser i fremtiden.

1B. Bakgrunnsdata

Når du logger inn til panelkontoen din, får du spørsmål som du kan velge å besvare eller ikke. Svarene på disse spørsmålene lagres som bakgrunnsdata. Jo flere spørsmål du besvarer, desto mer sannsynlig er det at du vil bli invitert til flere undersøkelser, og flere undersøkelser betyr flere poeng.

Ansvarlig for å håndtere panelprofildataene dine

Nepa Sweden AB («Nepa») er behandlingsansvarlig. Hos Nepa deler vi data med behandleren vår, Cint AB («Cint»), som er ansvarlig for den tekniske plattformen bak Nordic Panel. Det hender at vi hos Nepa og Cint bruker leverandører som kan ha behov for å behandle opplysningene dine, men det er alltid vi hos Nepa som er ansvarlig for å garantere at opplysningene dine håndteres i henhold til GDPR, EUs personvernforordning 2016/679, og at alle rettighetsavtaler overholdes. Den nedennevnte behandleren og underbehandlerne som brukes, er:

Nepa = behandlingsansvarlig
Cint = behandler

Som paneldeltaker i Nordic Panel godtar du at opplysningene dine kan bli sendt til land utenfor EU/EØS.

2. FORSKNINGSDATA

Som et medlem av Nordic Panel er du kvalifisert til å bli invitert til å delta i undersøkelser som sendes til deg på vegne av Nepa, men også på vegne av andre selskaper som ønsker å utføre en forskningsstudie. Du velger selv om du vil delta i studier.

Hvordan forskningsdataene dine behandles

Avhengig av hva du tillater, kan Nepa og andre selskaper innhente forskningsdata om deg. Typen forskningsdata vi kan innhente, kalles:

2A. Undersøkelsesdata

Like før du besvarer den første undersøkelsen din, blir du bedt om å gi samtykke til hvilke undersøkelsesdata som kan innhentes om deg. Du kan alltid logge inn til panelmedlemskontoen din for å kontrollere og tilbakekalle samtykker du har gitt. En kort beskrivelse av undersøkelsesdata finnes nedenfor.

2A. Undersøkelsesdata

Alle undersøkelser som sendes til deg mens du er et medlem i panelet, har en bestemt kjøper. Som nevnt kan denne kjøperen være [client name] eller andre selskaper. Når du velger å besvare en undersøkelse, gir du denne kjøperen opplysninger om deg. Resultater fra undersøkelser brukes kun i aggregert og anonymisert form. Hvis svarene dine i en undersøkelse vil bli brukt på annen måte, vil du få klar beskjed om dette før du kan begynne å besvare undersøkelsen. Du kan alltid velge å la være å besvare disse undersøkelsene.

Ansvar for å håndtere forskningsdataene dine

Det er kjøperen som er den behandlingsansvarlige for forskningsdataene som er innhentet om deg i hver spesifikke undersøkelse. Det er frivillig å delta i undersøkelser og besvare spørsmål. Når du besvarer et spørsmål i en undersøkelse, godtar du dermed at kjøperen innhenter, lagrer og behandler svaret ditt. Hvis du blir stilt et spørsmål som du ikke vil gi kjøperen rett til å innhente, lagre og behandle svaret på, må du ikke besvare dette spørsmålet.

BRUKERAVTALE

Klikk her for å lese hele brukeravtalen.

KONTAKT

Hvis du har spørsmål vedrørende medlemskap i The Panel eller dataene som innhentes om deg, er det bare å kontakte info@nordicpanel.com.