Godtgjørelse

Den godtgjørelsen du får for en undersøkelse varierer med lengden på undersøkelsen. En gjennomsnittlig undersøkelse tar normalt 5–10 minutter. Denne godtgjørelsen vokser med antall undersøkelser du deltar i. Den første utbetalingen gjøres når saldoen overstiger 50 kr.
Du kan når som helst logge deg inn på kontoen og kontrollere saldoen din. Godtgjørelsen er en måte for oss å takke deg for at du engasjerer deg i panelet og de spørsmålene vi stiller deg.